Weather: A few clouds, 10 °C / 50 °F
Local time: 01:26 am

1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

+81-75-341-1121

* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

Hotel Cart

Your cart is empty!