Weather: A few clouds, 11 °C / 52 °F
Local time: 11:50 pm

1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

+81-75-341-1121

Image

Room32