Weather: A few clouds, 20 °C / 68 °F
Local time: 10:41 am

1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

+81-75-341-1121

Image

room 33