Weather: A few clouds, 2 °C / 35 °F
Local time: 05:06 pm

1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

+81-75-341-1121

Image

Room 20