1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

+81-75-341-1121

* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

Contact Us

Get in Touch

  • 1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori,  Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

Hotel Reception

Restaurant

Contact Form


500