RIHGA Royal Hotel Kyoto - Kyoto, Kyoto, 600-8237, Japan
RIHGA Royal Hotel Kyoto
Main1
RIHGA Royal Hotel Kyoto
http://www.rihgaroyalkyoto.com
//maps.google.com/maps?q=RIHGA+Royal+Hotel+Kyoto>%4034.986429320952,135.752858519554
34.986429320952
135.752858519554
11
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/star.png?ver=1.97.510.821
/upload/2058293/09_37a9811.jpg
Shimogyo-ku Higashihorikawa-dori Shiokoji-sagaru Taimatsu-cho 1, Kyoto, Kyoto, Japan
+81 753411121
閉じる
RIHGA Royal Hotel Kyoto
Shimogyo-ku Higashihorikawa-dori Shiokoji-sagaru Taimatsu-cho 1, Kyoto, Kyoto, Japan
観光名所
RIHGA Royal Hotel Kyoto
観光名所
RIHGA Royal Hotel Kyoto
About
ルート案内
Shimogyo-ku Higashihorikawa-dori Shiokoji-sagaru Taimatsu-cho 1, Kyoto, Kyoto, Japan
Main1
Questionnaire